30.10.2017

Sponzoři

V loňském roce jste nám svým přispěním pomohli u pořádání dobročinné akce „Modeláři pomáhají dětem“, a i díky vám jsme mohli dětem v Motolské nemocnici koupit dárky v hodnotě přes 60.000 Kč. I v letošním roce jsem se rozhodl akci „Modeláři pomáhají dětem“ uskutečnit a tentokrát budou všechny prostředky věnovány dětem z oddělení dětské neurologie ve fakultní Thomayerově nemocnici.

Dovolte mi, abych vás tímto požádal o případnou výpomoc i v letošním ročníku. Opět vybíráme finance na transparentní účet, na akci bude opět tombola i aukce.

Předem mnohokrát děkuji,

S přátelským pozdravem Martin Weinpold.

Pro II. ročník dobročinné akce nám spolupráci slíbili tito sponzoři.